ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

"เราชนะ" คืออะไร ? ใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราชนะ ได้บ้าง ? และต่างกับ "คนละครึ่ง" อย่างไร ?

ภาพจาก : freepik.com (fanjianhua)
เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 12,745
เขียนโดย :
0 %22%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%22+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%3F+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%22%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%22+%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

โครงการ "เราชนะ (We Win)" คืออะไร ? ใครได้รับสิทธิ์บ้าง ?

ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองทั้งกับประเทศไทย และโลก กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากโรคระบาดร้ายแรง ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการ โครงการเยียวยาแก่ประชาชนหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง ให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาครึ่งต่อครึ่ง, โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสนับสนุนการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว เช่น ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน ร้านอาหาร ฯลฯ

บทความเกี่ยวกับ เราชนะ อื่นๆ

แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่เดือดร้อนและเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐข้างต้น จึงทำให้เกิดโครงการใหม่อย่าง โครงการ "เราชนะ" หรือ "We Win Project" แล้วเราชนะคืออะไร ? ใครได้รับสิทธิ์บ้าง ? และต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันไหน ? หมดเขตเมื่อไหร่ ? มาอ่านสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ" กันดีกว่า ด้านล่างนี้เลย

เนื้อหาภายในบทความ

โครงการ "เราชนะ" คืออะไร ?

"เราชนะ" คือโครงการมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นจำนวน 31.1 ล้านคน เกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 แม้จะมีมาตรการเยียวยาอย่างโครงการคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกันมาก่อนหน้าแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ จึงเกิดเป็นโครงการ "เราชนะ" ขึ้นมานั่นเอง

"เราชนะ" คืออะไร ? ใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราชนะ ได้บ้าง ? และต่างกับ "คนละครึ่ง" อย่างไร ?
https://www.freepik.com/free-photo/young-asian-pregnant-woman-records-income-expenses-home-mom-girl-happy-using-laptop-record-budget-tax-financial-document-e-commerce-working-living-room-home_6141939.htm

โดยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้สิทธิ์คนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันบางส่วนที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน โดยจะได้รับเงินจำนวน 7,000 บาทต่อคนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เป็นระยะเวลา 2 เดือน (วงเงินแต่ละเดือนไม่เกิน 3,500 บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยแบ่งระยะเวลาการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป็นรายสัปดาห์

ใครได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" บ้าง ?

เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ได้รับการเยียวยาไปบ้างแล้ว ทั้งจากโครงการคนละครึ่ง กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย โครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ เงินเยียวยาจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน แต่ยังมีประชาชนที่พลาดการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการต่างๆ โดยทางรัฐบาลได้กำหนดเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" ดังนี้

 1. ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินจากโครงการทันที ไม่ต้องลงทะเบียน
 3. กลุ่มประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการ มาตรการเยียวยาใดๆ ของรัฐบาลในช่วง COVID-19
 4. กลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง 1.5 ล้านราย และเคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 1.5 ราย ซึ่งกลุ่มนี้ 3 ล้านรายจะได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน
 5. ผู้ประกันตนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐ หรือผู้ประกันตนบางส่วนที่เข้าข่ายข้อ 4.
 6. ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
 7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
 8. ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 9. ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท
 10. ผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
 11. เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเกษตรกรที่ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทันที เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส่วนเกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่มข้างต้น จะต้องลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com

"เราชนะ" คืออะไร ? ใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราชนะ ได้บ้าง ? และต่างกับ "คนละครึ่ง" อย่างไร ?
https://pxhere.com/en/photo/934579

โครงการ "เราชนะ" แตกต่างจาก โครงการ "คนละครึ่ง" อย่างไร ?

ใครที่สงสัยว่า แล้วโครงการ "เราชนะ" ที่ออกมาใหม่ครั้งนี้ แตกต่างจากมาตรการเดิมอย่าง "คนละครึ่ง" อย่างไร ในเมื่อรูปแบบการลงทะเบียนใช้งานก็ต้องทำผ่านสมาร์ทโฟน จ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังเหมือนๆ กัน ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองมาตรการมีดังนี้

  โครงการ "เราชนะ" โครงการ "คนละครึ่ง"
จำนวนเงิน
ที่ได้รับ
7,000 บาท
ใช้งานได้จนถึง
31 พฤษภาคม 2564
3,500 บาท
ใช้งานได้จนถึง
31 มีนาคม 2564
ลักษณะ
การโอนเงิน
หลังจาก
ลงทะเบียน
และยืนยันตัวตน
(ผู้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียน)
แบ่งการโอนเงินเป็นรายสัปดาห์
เข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
ทุกวันพฤหัสบดี งวดแรก 2,000 บาท
งวดต่อไป 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

(ผู้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ)
รับเงินโอนเข้าบัตรทุกวันศุกร์
จำนวน 675 บาท (ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี)
หรือ 700 บาท (ผู้มีรายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี)
เติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
ทุกวัน วันละ 150 บาท
จนครบ 3,500 บาท
สามารถทบใช้ในวันต่อไปได้
คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์
ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนจะถูกคัดกรอง
ตามคุณสมบัติข้างต้น และสามารถยืนยันตัวตน
ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้
ผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงจะถูกคัดออก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐอยู่แล้ว
จะได้รับเงินทันที ไม่ต้องลงทะเบียน

ใครลงทะเบียนสำเร็จก่อน
ได้รับสิทธิ์ก่อน

อยากลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 2021) เวลา 06.00-23.00 น. หลังจากลงทะเบียนตามขั้นตอนและผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง และตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนที่เว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จากนั้นจะได้วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 7,000 บาท โดยวงเงินจะเข้ามาที่แอปพลิเคชันทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นต้นไป

ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่าจะว่างงานหรืออยู่ในอาชีพใดๆ วงเงินจากโครงการ "เราชนะ" จะถูกโอนเข้าบัตร พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เช่นกัน

โครงการ "เราชนะ" นำไปใช้ที่ไหนได้บ้าง ?

สำหรับสิทธิ์ของโครงการ "เราชนะ" นั้น สามารถใช้ได้กับร้านค้า ห้างร้านต่างๆ คล้ายกับโครงการคนละครึ่ง เพียงแต่ว่าสามารถใช้ได้กับบริการอื่นๆ จากทางภาครัฐอีกด้วย ตามรายการดังต่อไปนี้

 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 • การบริการต่างๆ ที่มีโลโก้เราชนะและคนละครึ่ง
 • บริการขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" และมีกระเป๋าตังค์สำหรับรับเงินโอน

"เราชนะ" คืออะไร ? ใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราชนะ ได้บ้าง ? และต่างกับ "คนละครึ่ง" อย่างไร ?
https://pxhere.com/th/photo/1445247

ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" ไหม ?

ถือว่าเป็นคำถามที่หลายคนพากันสงสัย เนื่องจากผู้เดือดร้อนบางส่วนนั้นไม่สามารถเข้าถึงแม้แต่สมาร์ทโฟนที่รองรับแอปพลิเคชันเพื่อจะนำมาลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" และยืนยันตัวตนด้วยซ้ำ ซึ่งทางนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงผ่านโพสต์บน Facebook ส่วนตัวว่า สามารถลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ได้แม้จะไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งส่วนหนึ่งได้ตระเตรียมกับทางธนาคารกรุงไทยให้ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลา 2 เดือนช่วงลงทะเบียนให้แล้ว

สรุปเกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"

โครงการ "เราชนะ" มีขึ้นเพื่อเยียวยาประชาชน 31.1 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" ซึ่งช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ ทำให้ประชาชนได้มีทุนทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในแง่ของการลงทะเบียน การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมาตรการอื่นๆ จากทางรัฐเข้ามาเสริมในอนาคตต่อไป


ที่มา : money.kapook.com , www.thansettakij.com , www.thairath.co.th , www.matichon.co.th , www.facebook.com , www.facebook.com , www.facebook.com , www.thaigov.go.th , www.itax.in.th , www.facebook.com , money.kapook.com

0 %22%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%22+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%3F+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%22%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%22+%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
Web Content Editor ท่านหนึ่ง นิยมการเล่นมือถือเป็นชีวิตจิตใจ
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น