ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

Log File คืออะไร ? การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างไร ?

Log File คืออะไร ? การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างไร ?
ภาพจาก : flickr.com/xmodulo
เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 27,347
เขียนโดย :
0 Log+File+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

Log File คืออะไร ? การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างไร ?

หลายคนอาจไม่เคยทราบว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราในทุก ๆ เวลา ถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล (Log File) ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ การเก็บ Log แล้วการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด นอกจากผู้ใช้บริการแล้ว ยังมีส่วนใดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง  มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเก็บ Log กัน

บทความเกี่ยวกับ Log อื่นๆ

เนื้อหาภายในบทความ

การเก็บ Log File คืออะไร ?

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) คือ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทุกการเชื่อมต่อของทุก ๆ อุปกรณ์ของผู้รับบริการอินเทอร์เน็ต เป็น Log File เช่น ชนิดของบริการที่ใช้งาน, วันและเวลาที่ใช้งาน, เว็บไซต์ปลายทาง, การรับส่งอีเมล รวมถึงที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อติดต่อ สื่อสารใด ๆ การเก็บ Log File ข้อมูลคือสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อเกิดคดีความหรือการกระทำผิด

การเก็บ Log คืออะไร ?

ยกตัวอย่างง่าย ๆ การใช้งานเบราว์เซอร์เพื่อเปิดดูเว็บไซต์ ตัวโปรแกรมก็จะทำการบันทึกประวัติ (History) ว่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ใด เมื่อวันที่เท่าไหร่ เวลาใด การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ก็มีหลักการคล้ายกัน แต่เป็นการข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้น ๆ อย่างละเอียด เช่น การส่งอีเมล 1 ฉบับ จะมีการเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล ข้อมูลที่แสดงสถานะการส่งอีเมลฉบับนั้น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเครื่อที่ใช้ส่งอีเมล ฯลฯ โดยประโยชน์ของการเก็บ Log ก็คือ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน หากเกิดปัญหาใด ๆ รายละเอียดใน Log จะช่วยเข้าถึงปัญหาได้ง่ายขึ้น

กระบวนการเก็บ Log File เป็นอย่างไร ?

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะทำการผ่านผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่รวมถึงกิจการห้างร้านต่าง ๆ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นส่วนประกอบหลัก สินค้าหลักขององค์กรนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม

โดยในเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้นิยามความหมายขอคำว่า "ผู้ให้บริการ" ไว้ดังนี้

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น
โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

ประเภทของผู้ให้บริการที่ต้องเก็บ Log

 1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามของบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ตามตารางด้านล่างนี้
 2. ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการ ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภทของผู้ให้บริการ ตัวอย่างผู้ให้บริการ โปรแกรม
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier)
 • ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line Service Provider)
 • ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service Provider)
 • ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์ติดต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ผู้ให้บริการวงจรเช่า (Leased Circuit Service Provider) เช่น
  • ผู้ให้บริการ Leased Line
  • ผู้ให้บริการสายเช่า Fiber Optic
  • ผู้ให้บริการ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
  • ผู้ให้บริการ Frame Relay
  • ผู้ให้บริการ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
  • ผู้ให้บริการ MPLS (Multi Protocol Label Switching) 
 • ผู้ให้บริการดาวเทียม (Satellite Service Provider)
 • ผู้ให้บริการ VOIP (Voice over IP)
ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ทั้งมีสายและไร้สาย
 • ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องพัก
  ห้องเช่า โรงแรม หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ผู้ให้บริการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร เช่น หน่วยงาน
  ราชการ บริษัท หรือสถาบันการศึกษา
ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Host Service Provider)
 • ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Web Hosting) และให้เช่า Web Server
 • ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล (File Server หรือ File Sharing)
 • ผู้ให้บริการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server Service Provider) หรือ
  บริการเข้าถึงข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ให้บริการศูนย์รับฝากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center)
ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต (Internet Cafe)
 • ผู้ให้บริการร้านเกมออนไลน์ (Game Online)
 • ผู้ให้บริการประเภทเกมส์หรือสันทนาการประเภท Virtual Reality หรือ e-Sport
ผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันที่ทำให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ (Online Application Store)
 • App Store
 • Google Play
 • Chatbot
 • Clubhouse
 • Telegram
 • ผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการโดยลักษณะการให้การติดต่อสื่อสารในลักษณะทำนอง
  เดียวกัน
ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะมีระบบบอกรับสมาชิกหรือไม่ก็ตาม
 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Linkedin
 • Line
 • MSN Messenger
 • Whatsapp
ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน แอพพลิเคชันต่าง ๆ (Content and Application Service Provider)
 • ผู้ให้บริการเว็บบอร์ด (Web board) หรือผู้ให้บริการบล็อก (Blog)
 • ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และ ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment Service Provider)
 • ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Services)
 • ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions)
ผู้ให้บริการเก็บพักข้อมูลในรูปแบบ ชั่วคราวหรือถาวรโดยมีระบบที่บริหาร จัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คลาวด์ (Cloud Computing Service Provider) ซึ่งได้ให้ บริการโดยตรงกับ ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งาน (End User)
 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลัก (Infrastructure as a Service: IaaS)
 • ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS)
 • ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)
 • ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage as a Service (DSaaS)
 • ผู้ให้บริการระบบ CDN (Caching Delivery Network)
ผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Service Provider) ที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
 • ผู้ให้บริการด้านการเงิน (Finance)
 • ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข/สุขภาพ (Health)
 • ผู้ให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
 • ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์(Property/Urban)
 • ผู้ให้บริการด้านอาหารและการเกษตร (Food/Agriculture)
 • ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Travel)
 • ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม (Industry)
 • ผู้ให้บริการด้านประกันภัย
 • ผู้ให้บริการด้านการศึกษา (Education)
 • ผู้ให้บริการด้านเพลง ศิลปะ และนันทนาการ (Music, Art and Recreation)
 • ผู้ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการให้บริการทั้งประเภท B2B C2C B2C G2C และอื่น ๆ

ประเภทของข้อมูลที่ผู้ให้บริการต้องเก็บ Log

จริง ๆ แล้ว ประเภทของข้อมูลที่ต้องทำการเก็บ Log มีจำนวนมาก แต่ข้อมูลที่หลายคนคุ้นเคยหรือใช้งานเป็นประจำ มีดังนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารโดยตรง ทั้งการโทรออก รับสาย หรือใช้เพื่อโอนสาย
 • หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • ชื่อ ที่อยู่ของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน
 • วันที่ เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ใช้บริการนั้น ๆ
 • ชื่อที่ระบุตัวตนผู้ใช้ (User ID)
 • อีเมลแอดเดรส (E-mail Address) ทั้งของผู้รับและผู้ส่ง
 • ข้อมูลที่บอกถึงสถานะในการตรวจสอบ (Status Indicator) เช่น สถานะการส่งอีเมลสำเร็จ อีเมลที่ถูกตีกลับ อีเมลที่ถูกส่งล่าช้า
 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ หากผู้รับบริการนั้น ๆ ใช้งานที่ร้านอินเทอร์เน็ต รวมถึง หมายเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้งาน

การเก็บ Log File ส่งผลอะไรต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการบ้าง ?

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถือว่าเป็นดาบสองคม แม้จะเป็นหลักฐานชั้นดีในการสืบประวัติว่าผู้ใช้งานแต่ละคนมีพฤติกรรมบนโลกออนไลน์อย่างไรบ้าง เนื่องจากข้อมูลของผู้รับบริการทุกคนอยู่ในมือของผู้ใช้บริการ จึงทำให้ตรวจสอบปัญหา สืบค้นความจริงได้ง่าย แต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับติดตามพฤติกรรมและความเป็นส่วนตัวผ่านการใช้งานของผู้รับบริการได้เช่นกัน 

การเก็บ Log ส่งผลอะไรต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการบ้าง ?

อย่างไรก็ตาม ในประกาศหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ระบุชนิดของข้อมูลที่ต้องทำการเก็บ Log จำนวนมาก และนอกเหนือจากการเก็บ Log เป็นข้อมูลดิจิทัลแล้ว ยังมีมาตรการให้ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดและบันทึกรายละเอียดการเข้าใช้งานของลูกค้า เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ นิยามของคำว่า "ผู้ให้บริการ" ในประกาศฉบับนี้ ไม่ได้จำกัดแค่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ คอมมูนิตี้ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวกลางที่เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เช่น การเก็บ Log ในโรงแรมที่มีบริการ Wi-Fi ทั้งผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโรงแรม ก็ต้องเก็บข้อมูลการใช้งานทั้งของลูกค้าที่มาเข้าพักและของพนักงานในโรงแรมนั้น ๆ เช่นกัน

ส่วนผู้รับบริการอย่างประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ก็ได้รับผลกระทบจากการเก็บข้อมูลดังกล่าว เพราะผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียใด ๆ ก็ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเช่นกัน และเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวออกมาว่า แอปพลิเคชัน Clubhouse และ Telegram จะต้องเก็บข้อมูลของผู้รับบริการเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ซึ่งในไทยนั้น แอปพลิเคชัน Clubhouse และ Telegram ถูกใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง จึงทำให้เกิดกระแสว่านี่เป็นการจับตาประชาชนทุกฝีก้าวโดยองค์กรจากรัฐบาลหรือไม่ ? อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแบบระบุตัวตน ทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่านี่คือมาตรการที่ไม่ปลอดภัย ทั้งในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ และนำไปสู่การจำกัดสิทธิในการแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ หรือไม่ ?

การเก็บ Log File มีความปลอดภัย มากน้อยแค่ไหน ?

หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักการใหม่ที่เข้ามาแทนที่ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ในประกาศฉบับนี้ ได้ระบุวิธีการการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

 1. เก็บในสื่อ (Media) หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริงของข้อมูล (Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลได้
 2. มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูล สามารถกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
  1. การเก็บไว้ใน Centralized Log Server
  2. การทำ Data Archiving
  3. การทำ Data Hashing
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปแก้ไขข้อมูลในภายหลัง และไม่อนุญาตให้เจ้าของข้อมูลแก้ไขข้อมูลใด ๆ ยกเว้น
  1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกมอบหมายหรือกำหนดโดยเจ้าจอง ผู้บริหารองค์กร
  2. ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor)
  3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 4. จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 5. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ (Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ
  1. บริการ Proxy Server
  2. บริการ Network Address Translation (NAT)
  3. บริการ Proxy Cache
  4. บริการ Cache Engine
  5. บริการ Free Internet
  6. บริการ Wi-Fi Hotspot

เห็นได้ว่า มีบุคลากรที่เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้จำนวนหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดิบได้ ส่วนระยะเวลาของชุดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ มีระยะเวลาดังนี้

 1. กรณีทั่วไป ให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 2. กรณีจำเป็น หลังจากระยะ 90 วันในข้อที่ 1 จะมีมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ ส่งต่อให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เป็นกรณีพิเศษ อีกคราวละไม่เกิน 6 เดือนต่อเนื่องกัน แต่ต้องไม่เกิน 2 ปีหากพบว่า
  1. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  2. มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร การก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  3. เหตุการณ์ คดีความที่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น ๆ ไม่ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวน

สรุปเกี่ยวกับการเก็บ Log File

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทราบถึงเบื้องลึก เบื้องหลังของการกระทำต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต มีทั้งประโยชน์สำหรับการสืบค้นข้อมูล ติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ มีเกณฑ์มาตรการรักษาความปลอดภัยคุ้มครองข้อมูล แต่กระบวนการดังกล่าวยังมีอีกหลายจุดที่น่ากังขา ทั้งความละเอียดของข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย แม้ผู้ให้บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้อย่างละเอียด และผู้รับบริการอย่างประชาชนอาจรู้สึกว่าถูกเข้าถึงความเป็นส่วนตัว แต่นั่นก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโลกออนไลน์ของทุก ๆ คน


ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th , blog.ragnar.co.th , ditc.co.th

0 Log+File+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
Web Content Editor ท่านหนึ่ง นิยมการเล่นมือถือเป็นชีวิตจิตใจ
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น