ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 6,800
เขียนโดย :
ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?
0 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%3F
A- A+

จากกระแสข่าวที่มีออกมาว่า ตั้งแต่เดือนที่สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การติดต่อกับหน่วยงานราชการ เราสามารถใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card เพียงใบเดียวในการยืนยันตัวตน และหน่วยงานราชการจะยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน ทำให้เราเกิดความสงสัยว่า ในบัตรประชาชนแบบ Smart card ของเรามีข้อมูลอะไรเก็บไว้บ้าง และบัตรประชาชนของเราสามารถนำไปติดต่อเพื่อขอรับบริการจากภาครัฐได้ในเรื่องใดบ้าง เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกัน

โดย สำนักบริหารการทะเบียน (ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน กรมการปกครอง) ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องมาตรฐานงานทะเบียนของประเทศ ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า ไมโครชิปที่อยู่บนบัตรประชาชนแบบ Smart card นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ใน 2 ส่วนคือ

 1. ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรทั่วไป ตัวอย่างเช่น
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • สถานที่อยู่
 1. ข้อมูลส่วนตัว ที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรเพื่อเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น
 • การเปลี่ยนชื่อนามสกุล
 • ชื่อสถานรักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษา
 • การเกณฑ์ทหาร
 • ประวัติการศึกษา
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างฐานข้อมูลของประชาชน แล้วเชื่อมโยงเข้ากับระบบทะเบียนราษฎร์ ผูกฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้ากับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตัวอย่างเช่น

 • กระทรวงแรงงาน จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคม
 • กระทรวงสาธารณะสุข จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน
 • กระทรวงคมนาคม จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่ และประวัติการครอบครองรถยนต์
 • กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ต
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
 • กระทรวงกลาโหม จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำลังพลสำรอง และการเกณฑ์ทหาร
 • กระทรวงศึกษา จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
 • กระทรวงการคลัง จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของประชาชน และเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษี

Government Smart Kiosk บริการที่ใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

สไลด์รูปภาพ

 ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?

มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่แสดงให้เราได้เห็นว่า เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ เข้ากับบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้ว เพื่อให้เราสามารถรับบริการต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยการใช้บัตรประชาชนเป็นสิ่งยืนยันตัวตน โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ได้เปิดตัว ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ที่เราสามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart card ไปเสียบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบสิทธิของเราจากหน่วยงานภาครัฐได้ในหลายเรื่องเลย อาทิ

การตรวจสอบข้อมูล

 • ระบบข้อมูลบุคคล (จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา (จากการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
 • ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาธิบดี
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ)
 • ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป
 • ระบบตรวจสอบระบบประวัติการฟื้นฟู และการเบิกจ่ายอุปกรณ์คนพิการ (จากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (log) (จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบสิทธิ

 • ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) (จากสำนักงานประกันสังคม)
 • ระบบตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
 • ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • ระบบตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิอัตโนมัติ รพ.ราชวิถี
สไลด์รูปภาพ

 ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?ในบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง?

และสำหรับคนที่สงสัยว่า ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มีตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง ก็ให้ดูรายชื่อของสถานที่ตั้งตู้ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ได้จากภาพทางด้านบนได้เลย


เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความนี้ หวังว่าคุณผู้อ่านจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อย และเนื่องจากในเวลานี้มีการประกาศแล้วว่า หน่วยงานราชการจะยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน ใครที่ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการแล้วมีประสบการณ์เป็นอย่างไร สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยการใช้บัตรประชาชนเป็นสิ่งยืนยันตน หรือยังมีการขอสำเนาบัตรประชาชนอยู่เหมือนเดิม ก็เขียนบอกเล่าให้ฟังกันได้ครับ ^__^


ที่มา : www.bora.dopa.go.th , www.dga.or.th


0 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%3F
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 
`

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
29 มีนาคม 2563 22:21:21 (IP 171.5.217.xxx)
GUEST
ยุพา
แล้วใช้เลขบัตรไปใช้ดบิกเงินและใช้เป็นบัตรที่ให้ทางหน่วยราชการโอนเงินเข้ามาได้ไหม
 
ส่งทิปส์ไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit Tips to Thaiware.com)
 

ทิปส์ไอที ยอดนิยม

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.