ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

เรื่องน่ารู้ Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

เรื่องน่ารู้ Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 4,203
เขียนโดย :
0 %E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89+Education+License+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+Government+License+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

เรื่องน่ารู้ Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

เรื่องที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์อาจจะยังไม่รู้ คือนอกจากจะมีการแบ่งประเภทลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ออกเป็นประเภทหลัก ๆ อย่าง สิทธิ์การใช้งานตลอดชีพ (Lifetime License), สิทธิ์การใช้งานแบบซื้อขาด (Perpetual License) และ สิทธิ์การใช้งานแบบเช่าใช้ (Subscription License) แล้วก็ยังมีการแบ่งประเภทลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ในอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจ ตามรายละเอียดดังนี้

บทความเกี่ยวกับ Software อื่นๆ
 1. Personal License
  ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
 2. Business License
  ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในธุรกิจ
  (ดูรายชื่อ : โปรแกรม Corporate Software)
 3. Education License
  ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา
  (ดูรายชื่อ : โปรแกรม Education License)
 4. Government License
  ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ
  (ดูรายชื่อ : โปรแกรม Government License)

โดยที่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แต่ละประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื้อหาภายในบทความ

1. Personal License
(ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)

Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละราย ได้มีการให้คำจัดกัดความของการใช้งาน ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Personal Licenses ที่มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ก็มีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกันคือ เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในที่พักอาศัย และห้ามใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดรายได้ หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ เราลองมาสำรวจคำจำกัดความของ Personal License ในมุมมองของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละรายกันดีกว่า

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บางตัว อาทิ โปรแกรมจัดการ และตัดต่อวิดีโอ Movavi Video Suite มีการแบ่งประเภทการขายลิขสิทธิ์ออกเป็นแบบ Personal License และแบบ Business License อย่างชัดเจน โดยที่ทางบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง Movavi ให้คำจำกัดความของ Personal License ว่าเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย (ไม่อนุญาตให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ) โดยที่ซอฟต์แวร์ในเวอร์ชัน Personal และ Business นั้นมีฟีเจอร์การที่เทียบเท่ากันทุกอย่าง แต่ราคาขายของเวอร์ชัน Personal จะถูกกว่าเวอร์ชัน Business อยู่ประมาณ 40%

ในส่วนของ โปรแกรมรวมชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Jetbrains ให้คำจำกัดความของการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบส่วนบุคคลว่า เป็นการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยเงินส่วนบุคคล (ไม่ใช่เงินที่จ่ายโดยองค์กรธุรกิจ) และเป็นการซื้อเพื่อนำไปใช้งานเอง (ไม่ใช่เป็นการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้งาน) และไม่อนุญาตให้นำซอฟต์แวร์ไปใช้เพื่อการหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือในทางธุรกิจ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบ Personal License มีราคาถูกว่าแบบ Business License อยู่ประมาณ 40%

2. Business License
(ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในธุรกิจ)

Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Business License คือการอนุญาตให้มีใช้งานบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสถานที่ของธุรกิจ สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สินค้า หรือการสร้างสรรค์งานบริการ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และก็ยังมาพร้อมเครื่องมือ หรือคอนโซลส่วนกลาง ซึ่งเป็นช่องทางที่ฝ่ายไอทีขององค์กรธุรกิจ สามารถจัดการเรื่อง การมอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับพนักงานคนใด ๆ รวมถึงการจัดการถอนสิทธิ์ในกรณีที่พนักงานคนนั้นลาออกด้วย เราลองมาสำรวจคำจำกัดความของ Business License ในมุมมองของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละราย

ในส่วนของ โปรแกรมจัดการและตัดต่อวิดีโอ Movavi Video Suite ให้คำจำกัดความของการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบธุรกิจเอาไว้ว่า มีการอนุญาตให้ใช้งานเพื่อการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ อย่างเช่นการสร้างรายได้ หรือใช้เพื่อสร้างผลงานโปรโมทธุรกิจ และสามารถใช้งานโปรแกรมบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของธุรกิจ โดยที่โปรแกรมในเวอร์ชัน Business และ Personal นั้นมีฟีเจอร์และความสามารถในระดับเดียวกัน และแน่นอนว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบ Business จะมีราคาขายที่สูงกว่าเวอร์ชัน Personal อยู่ประมาณ 60%

ในส่วนของ โปรแกรมรวมชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Jetbrains ให้คำจำกัดความของการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบ Business License เอาไว้ว่า เป็นการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อนำไปใช้งานในองค์กรธุรกิจ สามารถแจกจ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับพนักงานคนใด ๆ นำไปใช้งาน และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบ Business จะมีราคาขายที่สูงกว่าเวอร์ชัน Personal อยู่ประมาณ 60%

ในส่วน Business License ของ โปรแกรมจัดการไอโฟน ไอแพด iMazing มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันให้สูงกว่าเวอร์ชัน Personal Licenses เพื่อให้เหมาะสำหรับการที่พนักงานจะนำอุปกรณ์ iPhone, iPad ส่วนตัว มาใช้เพื่อการทำงาน และยังมาพร้อมคอนโซลส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรธุรกิจ สามารถมอบสิทธื์การใช้งานให้กับพนักงานคนใด และสามารถถอนสิทธิ์ได้ ในกรณีที่พนักงานลาออก

3. Education License
(ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา)

Education License และ Government License ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หลายรายเปิดโอกาสให้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกมากเป็นพิเศษในรูปแบบของ Education License สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การทำงานวิจัย ใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการนำไปใช้ในกิจการของสถานศึกษา

โดยตัวอย่างของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Education License ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งคือ ชุดโปรแกรมออกแบบกราฟิก Adobe Creative Cloud for Teams Education สำหรับการใช้งานโดยนักเรียนนักศึกษา โดยที่ราคาขายของเวอร์ชัน Education จะถูกกว่าเวอร์ชัน Business ถึงประมาณ 60% เลยทีเดียว

โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Education License มักจะต้องใช้ชื่อโดเมนของอีเมลแบบ xxxxxx@xxxxx.ac.th (อาทิ myname@abcd.ac.th) เพื่อยืนยันความเป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา และซอฟต์แวร์แต่ละตัว ก็มีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันว่า หน่วยงานใด หรือสถานศึกษาใด เข้าข่ายการใช้งานลิขสิทธิ์แบบ Education License โดยที่ Thaiware Shop ยินดีให้คำปรึกษาแก่สถาบันการศึกษา ที่ต้องการลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการขับเคลื่อนกิจการของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Government License
(ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ)

สำหรับหน่วยงานราชการ และอาจร่วมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูก ในรูปแบบของ Government License ที่ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เขาอนุญาตให้ พนักงาน และเ  จ้าหน้าที่ใ นหน่วยงานราชการ ได้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน งานเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานราชการ โดยที่ราคาขายของเวอร์ชัน Government อาจจะจะถูกกว่าเวอร์ชัน Business ประมาณ 10% 

โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Government License มั กจะต้องใช้ชื่อโดเม นของ อีเมลแบบ xxxxxx@xxxxx.go.th (อาทิ myname@abcd.go.th) เพื่อยืนยันความเป็นหน่วยงานราชการของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และซอฟต์แวร์แต่ละตัว ก็มีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันว่า หน่วยงานใด เข้าข่ายการใช้งานลิขสิทธิ์แบบ Government License และ Thaiware Shop ยินดีให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างกันของ License ทั้ง 4 ประเภท (License Types Comparison Table)

  Personal
License
Business
License
Education
License
Government
License
รูปแบบการใช้งาน การใช้งานส่วนตัว
ในที่อยู่อาศัย
การใช้งานในธุรกิจ การใช้งาน
ในสถานศึกษา
การใช้งาน
ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ส่วนลด/ราคาขาย อาจจะราคาถูกกว่าเวอร์ชัน Business ประมาณ 40% ไม่มีส่วนลดสำหรับการใช้งานในธุรกิจ อาจจะราคาถูกกว่าเวอร์ชัน Business ประมาณ 60% อาจจะราคาถูกกว่าเวอร์ชัน Business ประมาณ 10%
ลักษณะพิเศษ

ไม่สามารถใช้งานเพื่อการสร้างรายได้

มีคอนโซลกลางควบคุมสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ของพนักงาน
การพิจารณาว่ามีสิทธิ์ใช้ Education
License หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
การพิจารณาว่ามีสิทธิ์ใช้ Education
License หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ที่มา : sales.jetbrains.com

0 %E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89+Education+License+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+Government+License+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น