ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

รู้กันยัง ซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภายในปีนี้ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้นะ

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 5,940
เขียนโดย :
รู้กันยัง ซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภายในปีนี้ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้นะ
0 %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B0
A- A+

ใครที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในปีนี้ทางรัฐได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาใช้ในการหักภาษีได้นะครับ

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • เป็นรายจ่ายของค่าคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น กราฟฟิกการ์ด, ซีพียู ฯลฯ) และโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุน, ต่อเติม เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ดีขึ้นเท่านั้น
 • ไม่นับค่าใช้จ่ายที่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว เราสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1 เท่า ตามที่จ่ายจริง โดยวิธีการเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันในแต่ละรอบบัญชีต่อเนื่องกันตามประเภทของทรัพย์สิน โดยพิจารณาได้จากตาราง ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สิน เฉลี่ยหักรายจ่ายเพิ่ม (รอบระยะเวลาบัญชี)
 คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ 5
 ซอฟต์แวร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3

คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ ในที่นี้รวมพวกโน๊ตบุ๊ค, จอภาพ, คีย์บอร์ด อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ส่วนพวกซอฟต์แวร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม POS, Microsoft Office อะไรทำนองนี้

แต่ ก็ยังมีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่อีกครับ คือ

 1. ต้องเป็นทรัพย์สินใหม่แกะกล่อง (ของมือสองหมดสิทธิ์)
 2. มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ และพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้น เครื่องจักร และอาคารถาวรที่อาจได้มาหรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้การตามประสงค์ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก็ได้
 3. ทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ในประเทศไทย (ยกเว้น ยานพาหนะ)
 4. ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้นำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นและใช้สิทธิในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ระยะเวลาการจัดทำเอกสารประกอบการซื้อทรัพย์สิน

ต้องเกิดจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทำนองเดียวกันทั้งสิ้น แล้วแต่กรณี ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ

 • หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
 • หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ เพิ่มได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริงภายในปี 2559

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์รายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ มีประเด็นค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการตีความ ดังนั้น ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีด้วยนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง

สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิทธิ์ สามารถสั่งซื้อผ่านทาง https://shop.thaiware.com/ ได้เลยนะครับ สามารถขอใบกำกับภาษีได้ด้วยล่ะ 


ที่มา : www.dlo.co.th


0 %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B0
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
แอดมินสายเปื่อย ชอบลองอะไรใหม่ไปเรื่อยๆ รักแมว และเสียงเพลงเป็นพิเศษ
 
สั่งซื้อ
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 
`

 

แสดงความคิดเห็น

ส่งทิปส์ไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit Tips to Thaiware.com)
 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2020

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.