ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 13,554
เขียนโดย :
0 %E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2+DBD+Registered+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+DBD+Verified+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ?
พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด
ภาพจาก https://dlpng.com/png/1880710

ปัจจุบันธุรกิจ E-Commerce มีบทบาทสูงในระบบเศรษฐกิจระดับโลก ประเทศไทยเองก็ไม่พ้นกระแสเศรษฐกิจนี้ ซึ่งระบบ E-Commerce เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 748,000 ล้านบาท นับว่าเป็นอันดับ 1 ของมูลค่าธุรกิจ E-Commerce ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งดิจิทัลเทรนด์ที่น่าจับตามองตอนนี้ได้แก่ เทคโนโลยี 5G ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ดังนั้นเพื่อให้สอดรับในการช่วยแข่งขันกับต่างประเทศ ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานมารองรับ ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะขาดเทคนิค และประสบการณ์ในการทำตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือ เสียเปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศ

หลายคนคงอาจเคยเห็นสัญลักษณ์  DBD Registered หรือ DBD Verified ที่แปะอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆ เวลาเราเข้าไปซื้อของออนไลน์ ซึ่งนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ประดับไว้เล่นๆ แต่มันคือสัญลักษณ์ของ “ธุรกิจ/ร้านค้า ที่ผ่านการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์” แล้ว และการันตีว่าร้าน เป็นมืออาชีพ ดูน่าเชื่อถือ และที่สำคัญรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยไมโดนโกงแน่นอน

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ทำการออก เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) และ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน เพื่อนําไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ของตนเอง เป็นการรับประกันให้ผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เมื่อเห็นเครื่องหมาย DBD Registered แล้วจะเกิดความมั่นใจในตัวผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

เครื่องหมาย DBD Registered และ เครื่องหมาย DBD Verified ต่างกันตรงไหน ?

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องหมาย DBD Registered กับเครื่องหมาย DBD Verified นั้นจริงๆ แล้วคือเครื่องหมาย DBD Registered เป็นการจดทะเบียนการค้าสำหรับุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อแสดงตัวตนว่ามีอยู่จริง เท่านั้น

ส่วนเครื่องหมาย DBD Verified นั้นเป็นการจดทะเบียนการค้าสำหรับนิติบุคคล จะต้องจดเครื่องหมาย DBD Registered มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีการบริหารเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนดเท่านั้น

วิธีจดทะเบียนขอเครื่องหมาย DBD Registered 

โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรม ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) 

1.2 นิติบุคคล 

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ
 • เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) 

1.3 กรณีอื่นๆ

 • เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น

ทำยังไงถึงได้เครื่องหมาย DBD Verified ?

การได้มาซึ่งสัญลักษณ์ DBD Verified จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จะมีอยู่ 3 ระดับ คือ

 1. เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Silver
 2. เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold
 3. เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Platinum

โดยเครื่องหมาย  DBD Verified นั้น ยังจําแนกตาม ประเภทหรือลักษณะของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย

 • การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค 
 • การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Solution Providers) ได้แก่
  • การใช้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
  • การจดทะเบียนโดเมนเนม
  • ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place)

การได้มาของเครื่องหมาย DBD Verified ทั้ง 3 ระดับ

 1. DBD Verified ระดับ Silver : ออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 2. DBD Verified ระดับ Gold : ออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะจัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
 3. DBD Verified ระดับ Platinum : ออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติ ได้แก่ ได้รับรางวัลประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้ง ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เป็นต้น

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

คุณสมบัติในหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ที่เป็นมาตรฐานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการได้เครื่องหมาย DBD Verified

1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล

ธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย เช่น 

 • ไม่มีโฆษณาหลอกลวง เกินจริง
 • แสดงข้อมูลสินค้าเพียงพอ 
 • ข้อมูลของบริษัทครบถ้วน 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการซื้อ ส่ง คืน สินค้า
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • แจ้งลูกค้าทันทีเมื่อมีการสั่งสินค้า(อีเมลตอบกลับ,โทรกลับ)

2. ด้านเงื่อนไขทางการค้า และ การบริการ

หมายถึง ธุรกิจต้องกำหนเและระบุเงื่อนไขทางการค้า / บริการ ที่เป็นธรรม เช่น

 • การยกเลิกหรือคืนสินค้า / บริการ และวิธีติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

ธุรกิจต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ให้อำนาจในการเข้าทำการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล การรับรองตัวตนของบุคคลว่าเป็นจริง ความไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทาง เช่น

 • มีการกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ
 • มีระบบป้องกันการบุกรุกหรือแอนตี้ไวรัสในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล
 • ในกรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น มีมาตรการที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

ธุรกิจต้องกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความสมบูรณ์ ของข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเช่น

 • มีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ระบุชัดเจนว่าเก็บเพื่ออะไร
 • มีการยืนยันก่อนการจัดเก็บ
 • ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • ไม่โพสต์ข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซด์หรือเว็บบอร์ด
 • ลูกค้าสามารถเข้าถึง (Access) แก้ไข (Edit) บันทึก (Save) จัดการ (Manage) ข้อมูลส่วนตัวได้

5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

หมายถึง ธุรกิจต้องมีการกำหนดกลไกทางเลือกในการระงับข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ด้วยวิธีที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย เช่น

 • มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อติดเครื่องหมาย DBD VERIFIED บนเว็บไซต์

 1. มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานการดำเนินการทางธุรกิจ
 2. ชื่อเว็บหรือ URL จะติดอยู่บน Directory ของกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นเว็บของรัฐ และส่งผลให้เว็บมีโอกาสถูกลิสต์บนหน้าเว็บแรกของเครื่องมือค้นหา (Search Engine)
 3. ผู้บริโภค มั่นใจแน่นอนว่าปลอดภัยไม่ถูกโกง

การทำการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจ E-Commerce 

ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์

 1. ลงทะเบียน DBD ให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. สร้างเว็บ ปรับเว็บ ให้ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์
 3. รายละเอียดสินค้า ต้องแสดงทั้งรูปภาพ รายละเอียดสินค้า คุณสมบัติต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 4. แปะใบรับรอง (Certificate) หรือเครื่องหมาย (Logo) ของทุกสถาบันที่เราได้รับ
 5. ทำการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ให้เป็นที่รู้จัก
  1. ติดอันดับเครื่องมือค้นหา (Search Engine) โดย
   1. SEO จาก Keywords ของเรา
   2. SEM โฆษณากับ Google
   การทำ SEO หรือ SEM นั้น คนที่เข้ามาค้นหา (Search) มีความต้องการมากอยู่แล้ว
  2. โฆษณาตัวเราในเว็บต่างๆเพื่อให้คนรู้จัก
  3. การโฆษณาแบบนี้ทำให้คนรู้จักแต่ยังไม่ซื้อ แต่ทำให้เค้ารู้ว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ไปปรากฎตัวบน Facebook หรือ Youtube ด้วยการทำโฆษณาด้วยวิธีการต่างๆ

ข้อควรรู้สำหรับการตลาดผ่านอีเมล (Mail Marketing) และเฟสบุ๊ค (Facebook Marketing)

 1. ไม่ควรใช้ Facebook ส่วนตัวในการขายของ
 2. ในการส่งเมล ควรใช้ซอฟแวร์ในการส่งเมลเท่านั้น ห้ามส่งเองโดยเด็ดขาด หากส่งเองครั้งละมากๆ แล้ว Spam Filter อาจมองว่าเป็นสแปม (Spam) แล้วเราจะโดนแบนโดเมนได้ (เช่น โปรแกรม ITX Board Post)
 3. วางแผนกำลังคน งบประมาณ ใช้คนให้ถูกที่ถูกทาง จัดงบประมาณให้เหมาะสม
 4. สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงโดยการเก็บอีเมลจากหน้าเว็บ
 5. ลองใช้โฆษณาออนไลน์
  1. โฆษณาบน Google อ้างอิงตามคำค้นหาหลัก (Keyword)
  2. โฆษณาบน Facebook อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย
    
 6. เลือกวลีหรือรูปภาพให้เหมาะสมในการโพสภาพหรือส่งเมล
  1. ในการโพสข้อความบน Facebook ให้สั้น และกระชับ Facebook ให้ความสำคัญกับวิดีโอในการโพสมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพ ข้อความ และลิงค์
  2. ในการส่งเมลนั้นควรใช้ตัวอักษรมากกว่าภาพ ถ้ามีภาพเยอะ มีแนวโน้มว่า Spam Filter จะมองว่าเมลนั้นเป็น Spam และอีกเหตุผลคืออีเมลมักจะถูกเปิดในอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากคอมพิวเตอร์ด้วย การทำอีเมลออกมาจึงควรเน้นตัวอักษรเพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆเปิดแล้วอ่านได้ด้วย ดังนั้นลิงค์ที่จะเปิดต่อต่อควรมีไม่เยอะมากและควรลงรายละเอียดการติดต่อไว้ในเมลด้วย
  3. สร้าง Fanpage และ E-Mail ให้มีบุคคลิกเป็นของตนเอง
 7. คำนวนจังหวะในการโพสให้ถูกเวลา เช่นโพสสินค้าให้ถูกกลุ่มเป้าหมายต้องเวลาใด ส่งเมลถูกกลุ่มเป้าหมายแค่ไหน
 8. อย่าปล่อยให้ลูกค้าไร้การเหลียวแล มีการตอบโต้กับลูกค้าในเชิงสร้างสรรค์ ถ้ามีลูกค้าเหวี่ยงมาต้องตอบกลับให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่า แม้ว่าลูกค้าจะเหวี่ยงแค่ไหน เราก็ยังยิ้มได้ 
 9. อย่าฉวยโอกาสโพสในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นโพสขายของตอนแผ่นดินไหว อาจทำให้เกิดภาพลบต่อผู้ซื้อได้ (เหมือนกรณีศึกษาที่ KFC ขายของตอนสึนามิจนโดนวิจารณ์ไปทั่วโลก)
 10. ผสมผสานระหว่าง Facebook และ E-mail โดยการดึงลูกค้าที่อ่านเมลเข้าสู่ Facebook 

วิเคราะห์เทรนการเติบโตของการตลาดออนไลน์

การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce แปรผันไปตามอัตราการเติบโตของระบบอินเตอร์เน็ต ยิ่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตพัฒนาให้เข้าถึงได้มากเท่าไหร่ อัตราการเติบโตของตลาดออนไลน์ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน ขณะนี้มีตัวกลางที่เป็นช่องทางการชำระเงินออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะอย่าสง Paypal, Counter Service

กฏหมายในปัจจุบันก็ครอบคลุมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการต่างบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เมื่อมีการฉ้อโกงก็สามารถเอาผิดได้ไม่ต่างจากการซื้อขายปกติ

ตัวอย่างเว็บที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered

เมื่อเว็บได้รับเครื่องหมาย DBD Registered แล้ว เราจะได้รับโค้ดสำหรับมาติดตั้งเพื่อแสดงผลในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งของทางไทยแวร์จะติดไว้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ แบบนี้ครับ

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

ตัวอย่างเว็บที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Platinum

โดยเครื่องหมาย DBD Registered ที่เราเห็นข้างต้นมันก็คือ อดีตของเว็บไซต์ไทยแวร์ เพราะตอนนี้ เราได้ยกระดับไปแล้ว ซึ่งตัวอย่างเครื่องหมายที่ติดอยู่ใยเว็บไซต์ไทยแวร์ปัจจุบันตอนนี้ ก็คือตามภาพด้านล่างครับ

 

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด

แต่ทั้งนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะแค่เอารูปมาแปะไว้เพื่อหลอกลวงก็ได้ แต่เราสามารถตรวจสอบได้ครับ ถ้าเป็นของจริง เมื่อเราคลิกที่รูปจะต้องแสดงรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร ? พร้อมวิธีการขอเครื่องหมาย อย่างละเอียด
*สังเกตว่า URL ต้องมาจาก https://www.dbd.go.th


ที่มา : www.dbd.go.th , www.trustmarkthai.com

0 %E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2+DBD+Registered+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+DBD+Verified+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
งานเขียนคืออาหาร ปลายปากกา ก็คือปลายตะหลิว
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น