ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

ESG คืออะไร ? แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อโลกที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างไร ?

ESG คืออะไร ? แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อโลกที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างไร ?

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 1,010
เขียนโดย :
0 ESG+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

ESG แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อโลกที่ยั่งยืน
ประเด็นสำคัญที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ให้ความสำคัญ มันคืออะไร ?

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นับวันมีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันบรรเทา หรือแม้แต่ยับยั้งไม่ให้ปัญหารุนแรงหรือเลวร้ายไปกว่านี้ เป็นที่มาของกรอบคิดการทำธุรกิจแบบ ESG ในมุมของการมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แต่ ESG ก็ไม่ได้มีมุมมองต่อเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้เลยครับ

เนื้อหาภายในบทความ

ESG คืออะไร ? (What is an ESG ?)

แนวคิด ESG ประกอบไปด้วย 3 สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ ตรงตามตัวอักษร E, S และ G โดยที่แต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้ 

E "Environmental" (ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม)

การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณลงของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงพิจารณาเรื่องการล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ที่อาจจัดการได้โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความทนทาน หรืออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และแน่นอนว่าประเด็นสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) อันเกิดจากกิจกรรมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นจากยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางของพนักงาน หรือการขนส่งสินค้า รวมถึงก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต

เรื่องลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือหันไปใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ธุรกิจควรพิจารณา ซึ่งการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่า นอกจากจะเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องการลดการใช้งานกระดาษตาม แนวคิด Paperless ก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากร ลดการตัดต้นไม้ที่ทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการรีไซเคิล นำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ธุรกิจควรพิจารณาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Thaiware Shop ในฐานะ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Blancco โซลูชันกำจัดทิ้งข้อมูลอย่างปลอดภัย กำจัดข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เซิร์ฟเวอร์ เมมโมรี่การ์ด และสื่อเก็บข้อมูลทุกรูปแบบ (Data Sanitization Solution) ทำให้สามารถนำอุปกรณ์เดิมมาใช้ซ้ำ โดยไม่มีปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ลดคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และยังมี ESG Dashboard ที่ช่วยสรุปผลเรื่องลดการปล่อยคาร์บอน จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Blancco ด้วย

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โปรแกรม Blancco Management Console)

S "Social" (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ประเด็นด้านสังคมที่องค์กรธุรกิจควรพิจารณา มีหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

ความแตกต่างหลากหลาย

การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของพนักงาน ทั้งในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา จะช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงการจ้างงานกลุ่มคนเก่ง ๆ โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างหลากหลาย ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีบรรยากาศการทำงานที่กระตือรือร้น อันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเก่ง โดยไม่ติดอยู่กับข้อจำกัดของอคติในเรื่องความแตกต่างหลากหลาย

สิทธิมนุษยชน

ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้รับการให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ที่ไม่เพียงเฉพาะการดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเหมาะสม ยังรวมถึงเรื่องการดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การจัดให้มีการดูแลสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการที่ธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ การที่ธุรกิจต้องตรวจสอบ Supply Chain หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ว่ามีการปฏิบัติกับคนทำงานอย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่

คำนึงถึงผู้บริโภค

การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีความคุ้มค่า เป็นเป้าหมายสำคัญที่ธุรกิจให้ความสำคัญเสมอมา แต่หากปล่อยปละละเลยในเรื่องการส่งมอบคุณค่าที่ดีกับลูกค้า ก็ทำให้ธุรกิจเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้อง ทำให้เกิดความเสียหายกับผลกำไร รวมถึงความเสียหายในแง่ของชื่อเสียง โดยที่การคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่นักลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนกับธุรกิจใด ๆ

G "Governance" (บรรษัทภิบาล)

บรรษัทภิบาล หมายความถึงความประพฤติของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ CEO พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจ ความไม่กีดกันทางการแข่งขัน การไม่ทุจริตคดโกง การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน และความโปร่งใสในกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการมีตัวแทนของพนักงาน เข้าร่วมในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของบริษัท

โดยที่นักลงทุนในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยเปอร์เซ็นต์การจ่ายโบนัสประจำปี รวมถึงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจ และยังให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ไม่มีอคติเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่มาของแนวคิด ESG (Origin of ESG Concepts)

เดิมทีนักลงทุนใช้เกณฑ์เรื่องผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลักในการพิจารณาว่าจะเลือกลงทุนในธุรกิจใด แต่ในยุคปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ได้เกิดกระแสความเกลียดชังต่อ ระบอบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิว ที่เกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ ทำให้เกิดการเลือกที่จะไม่ลงทุนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ ด้วยเหตุผลทางด้านจริยธรรม และกระแสการเลือกที่จะไม่ลงทุน ได้แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณ Leon Sullivan ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริษัท GM หรือ General Motors ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดหลักจรรยาบรรณขึ้นในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับแอฟริกาใต้

ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Sullivan Principles (หลักการของซัลลิแวน) ที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง ผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำการตรวจสอบว่ามีบริษัทใดบ้างในประเทศ ที่ลงทุนกับบริษัทในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นผลให้บริษัทสัญชาติอเมริกันจำนวนมาก ต้องถอนการลงทุนจากแอฟริกาใต้ ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อระบอบการปกครองของแอฟริกาใต้ ส่งผลให้การปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวถูกยกเลิกไปในที่สุด

และด้วยความท้าทายของโลกยุคใหม่ ที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดแรงกดดันรูปแบบใหม่จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งแรงสะเทือนไปยังกลุ่มนักลงทุนและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้ตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกิจกรรมของธุรกิจ

ESG ประเด็นสำคัญ ในการพิจารณาเลือกลงทุน (ESG Important Issues for Selective Investment)

ESG เป็นกรอบแนวคิดที่สอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญเรื่องสภาพแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการเลือกลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับผลประกอบการเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดเทรนด์ การลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Investment ที่มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ ESG เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดการลงทุนทั่วโลก

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อ หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาตามกรอบ ESG ร่วมกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน เป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าแนวคิด ESG ส่งผลสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคที่มีความตื่นตัวเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก


ที่มา : en.wikipedia.org , www.set.or.th

0 ESG+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น