ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

Flicker-Free คืออะไร ? เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างไร ?

Flicker-Free คืออะไร ? เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างไร ?

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 6,667
เขียนโดย :
0 Flicker-Free+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5+Flicker-Free+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ คืออะไร ?

ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลา และคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้ในเราต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมง

บทความเกี่ยวกับ Monitor อื่นๆ

คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าการใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพของสายตาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บางคนก็จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย โดยสาเหตุหลักของอาการเหล่านี้มาจากระบบควบคุมแสงสว่างของหน้าจอที่ใช้เทคโนโลยี Pulse-Width Modulation (PWM) จึงมีการพัฒนาหน้าจอถนอมสายตาขึ้นมา โดยเรียกเทคโนโลยีดังกล่าวว่า "Flicker-Free"

Flicker-Free ทำงานอย่างไร ? ทำไมมันช่วยถนอมสายตาได้ มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีนี้ให้มากขึ้นกัน

เนื้อหาภายในบทความ

Pulse-Width Modulation (PWM) คืออะไร ?

Pulse-Width Modulation (PWM) เป็นสัญญาณไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง มีอยู่ 2 สภาวะ คือ สูง (High) และต่ำ (Low) สลับซ้ำกันไปเรื่อย ๆ มันถูกนำมันมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลายอย่าง เช่น ความเร็วของมอเตอร์, ความเร็วของสัญญาณนาฬิกาใน หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รวมไปถึง "ความสว่าง (Brightness)" ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย ด้วยการเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณ PWM ก็จะทำให้ความสว่างของหน้าจอลดลงได้

โดย การทำงานของ Pulse-Width Modulation (PWM) จะทำให้หน้าจอมีการกะพริบเกิดขึ้น โดยการกะพริบนี้จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อหรี่ความสว่างของหน้าจอให้มืดขึ้น แม้สายตาของเราจะมองไม่ทัน แต่ว่าร่างกายของเรานั้นสามารถรู้สึกได้ ทำให้รูม่านตามีการบีบเข้า และขยายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้เรารู้สึกปวดตา ตาล้า หรือปวดหัวนั่นเอง

Flicker-Free คืออะไร ? เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างไร ?
Pulse-Width Modulation (PWM) 
ภาพจาก : https://www.gg-oled.com/pulse-width-modulation-pwm-in-oled-displays/

Flicker-Free คืออะไร ?

หน้าจอแบบ Flicker-Free คือหน้าจอที่ไม่มีการกะพริบเกิดขึ้น แสงจะนิ่งสม่ำเสมอไม่ว่าจะปรับให้แสดงความสว่างที่ระดับเท่าไหนก็ตาม โดยการทำงานของจอแบบ Flicker-Free จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

  • Direct Current (DC) : ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง กล่าวได้ว่านี่เป็นหน้าจอแบบ Flicker-Free ที่แท้จริง ไม่มีการกะพริบไม่ว่าจะปรับความสว่างที่เท่าไหร่ก็ตาม
  • Pulse-Width Modulation (PWM) : นี่แหละ แต่มีอัตรารีเฟรชเรทในระดับที่สูงมาก จนเหนือกว่าระดับการรับรู้ที่ร่างกายจะจับได้หลายเท่า เช่น 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz หรือ 360 Hz แต่อาจจะมีข้อจำกัด เช่น เป็น Flicker-Free เมื่อปรับความสว่างไม่ต่ำกว่า 50%

ที่หน้าจอแบบ Flicker-Free ต้องใช้ระบบไฟกระแสตรง (Direct Current - DC) นั้นก็มาจากรูปแบบการทำงานของกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ส่งจากโรงผลิตไฟฟ้ามายังบ้านเรือนจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating  Current - AC) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไป-กลับอยู่ตลอดเวลา โดยอัตราการเปลี่ยนทิศทางที่เกิดขึ้นนี้ เราเรียกว่าความถี่ อย่างในประเทศไทยก็จะใช้ความถี่อยู่ที่ 50 Hz

ความถี่นี้ส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู่โดยตรง ตัวอย่างง่าย ๆ คือ หลอดไฟแบบธรรมดาที่ใช้ไฟฟ้าแบบ AC ในความเป็นจริง แสงสว่างที่เราเห็นเนี่ยจริง ๆ มันไม่ได้สว่างนิ่งค้างอยู่ตลอดเวลานะ มันมีการกระพริบอยู่ตลอดเวลาที่ประมาณ 50 Hz (ตามความถี่ของระบบไฟ AC) เพียงแต่ตาของเรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอโดยไม่ได้ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กับความถี่ของแสงจากหลอดไฟ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแสงมันกระพริบอยู่ตลอดเวลา

Flicker-Free คืออะไร ? เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างไร ?
ภาพจาก : https://www.matsusada.com/column/dc_and_ac.html

แต่ไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current (DC) จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบต่อเนื่องคงที่ตลอดเวลา ไม่มีการสลับไปมาเหมือนกับ ไฟฟ้ากระแสสลับ Alternating Current (AC) ทำให้แสงจากระบบไฟที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current (DC) นั้นมีความนิ่งไม่กระพริบเลย ในจอแสดงผลที่ใช้ระบบไฟแบบนี้ จึงเรียกว่าเป็นจอแบบ Flicker-Free นั่นเอง

Flicker-Free คืออะไร ? เทคโนโลยี Flicker-Free ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างไร ?
ภาพจาก : https://www.displayninja.com/what-is-flicker-free-technology/


ที่มา : www.gadgetreview.com , thewiredshopper.com , www.bestmonitor.io , www.displayninja.com

0 Flicker-Free+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5+Flicker-Free+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3+%3F
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
แอดมินสายเปื่อย ชอบลองอะไรใหม่ไปเรื่อยๆ รักแมว และเสียงเพลงเป็นพิเศษ
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
22 สิงหาคม 2565 11:13:31 (IP 223.205.217.xxx)
Profile Pictureสมาชิก : Member
Comment Bubble Triangle
ขอบคุณครับ