ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
THAIWARE.COM | ทิปส์ไอที
 

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 20,447
เขียนโดย :
0 %E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89+%28Computer+Terms+you+Should+Know%29
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้
(Computer Terms you Should Know)

เวลาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมต่างๆ เรามักจะเจอคำศัพท์คอมพิวเตอร์เฉพาะ รวมทั้งอักษรย่อมากมายที่เราอาจจะไม่รู้จัก ในบทความนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์เหล่านั้นไว้ให้แล้ว หากสงสัย หรือไม่เข้าใจคำไหนก็ลองดูความหมายกันไปทีละคำได้เลย

บทความเกี่ยวกับ API อื่นๆ

API (Application Programming Interface)

คือการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับเว็บไซต์ หรือระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน API เสมือนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ

APU (Accelerated Processing Unit)

เป็นชิปที่รวม CPU และ GPU เข้าไว้ด้วยกัน รองรับการทำงานด้านกราฟิก ช่วยทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างกันรวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

Bandwidth

ความจุของความเร็วในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระยะเวลาที่กำหนด

Bit

เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัญญาณดิจิตอลเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการมองค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น โดยในแต่ละสัญญาณ 0 หรือ 1 แต่ละครั้งเราเรียกว่า 1 bit

Bookmarks

เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกเว็บไซต์ที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

Browser

โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับเปิดเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Google Chrome, โปรแกรม Mozilla Firefox, โปรแกรม Safari เป็นต้น

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

Cache

เป็นตัวช่วยที่มีความเร็วในการเข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูล และทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆ ลงบนพื้นที่จัดเก็บของเครื่องคอมพิวเตอร์เรา เพื่อประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลเมื่อเรียกใช้งานอีกครั้ง 

CDN (Content Delivery Networks)

คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่อง Server กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก Server เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นด้วย

CPU (Central Processing Unit)

หน่วยประมวลผลกลาง เป็นเสมือนมันสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่รับคำสั่งเข้ามาจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Device) และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral Device) ผ่านทางแรม (RAM) 

DNS (Domain Name Server)

ตัวแปลงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนอินเทอร์เน็ตจะได้รับ IP Address ที่แตกต่างกันโดยจะมีลักษณะเป็นตัวเลข ซึ่งยากในการจดจำเวลาที่จะเข้าชมเว็บไซต์ จึงปรับให้มีการตั้งการเข้าเว็บไซต์โดยใช้ชื่อโดเมน เมื่อมีคนเข้าเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมน เว็บเบราว์เซอร์จะโต้ตอบผ่านที่อยู่ IP Address และ DNS จะแปลชื่อโดเมนเป็น IP เพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถดาวน์โหลดข้อมูล และเข้าเว็บไซต์นั้นได้

Encode

เป็นการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ อย่างปลอดภัย โดยไม่สามารถดักจับข้อมูลดิบไปใช้ต่อได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Encrypt

การเข้ารหัสเพื่อแปลงข้อมูล คล้ายกับ Encode แต่จะมีเพียงผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลต้นฉบับได้

FTP (File Transfer Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง Client และ Server 

GPU (Graphics Processing Unit)

GPU หรือการ์ดจอ คือหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับ CPU แต่มีโครงสร้างการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะ GPU มีการประมวลผลแบบ Parallel ที่ช่วยให้มันสามารถคำนวณงานได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเล่นเกม หรือ Render วิดีโอ

GUI (Graphical User Interface)

เป็นตัวกลางที่เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ติดต่อกับผู้ใช้งานโดยใช้ไอคอน (Icon) รูปภาพ (Image) และสัญลักษณ์อื่นๆ เพื่อแทนลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม โดยจะใช้เมาส์เป็นหลัก แทนที่การพิมพ์คำสั่งต่างๆ ในการทำงาน ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

Harddisk

เป็นหน่วยความจำภายนอกที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมข้อมูลเอกสาร, รูปภาพ, หนังภาพยนตร์, เกม หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งข้อมูลที่ฮาร์ดดิสก์จัดเก็บเอาไว้นี้จะคงอยู่ภายในเครื่องจนกว่าเราจะลบทิ้งด้วยตนเอง (หรือโดนไวรัสลบทิ้งไป)

Internet

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ  TCP ซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

Intranet

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกับ Internet แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้

IP Address

คือหมายเลขที่สามารถระบุแยกแยะความแตกต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน หรือจะเป็นการเชื่อมต่อนอกเครือข่ายก็ได้เช่นกัน โดย IP Address จะไม่สามารถตั้งซ้ำกันได้เด็ดขาด (คุณสามารถ เช็คหมายเลขไอพีแอดเดรส ปัจจุบันของคุณได้ที่นี่)

ISP (Internet Service Provider)

คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยจะเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์เทคโนโลยีรับส่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถสร้างทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น บริษัท TOT 

LAN (Local Area Network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในอาคาร หรือสำนักงาน

MAN (Metropolitan Area Network)

เครือข่ายของระบบไอที หรือคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอ หรือจังหวัด เช่น โทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น ระบบโทรศัพท์ของท้องถิ่น ที่แยกกันด้วยรหัสพื้นที่ (Area Code) อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกด้วยรหัสพื้นที่ 02 เป็นต้น

Ping

เป็นค่าเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Platform

ฐานของระบบต่างๆ ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Facebook, Youtube หรือ Twitter เป็นต้น

Plug In หรือ Extentions

โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลัก ซึ่งเราจะติดตั้งเพื่อใช้งาน หรือไม่ติดตั้งก็ได้ โดย Plug in ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นความสามารถเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทำงานได้ดีขึ้น เช่น เมื่อเราเปิดเว็บไซต์ของต่างประเทศใน Google Chrome จะมีหน้า Google Translate ขึ้นมาเพื่อให้เราแปลหน้าเว็บเป็นภาษาไทย ซึ่งถือว่า Google Translate เป็น Plug In

ศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้เอาไว้ (Computer Terms you Should Know)

Protocol

ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรือภาษาสื่อสารที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไป

RAM (Random Access Memory)

เป็นหน่วยความจำภายใน ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาทุกชนิด สามารถทำงานได้ในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ภายในเครื่องเท่านั้น (เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และหายไป) 

ROM (Read Only Memory)

เป็นหน่วยความจำถาวรที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลแบบตายตัว ถึงแม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ข้อมูลก็จะไม่หายไป

Router

เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณหาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลระหว่างข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูล (Sernder) ที่ต้นทาง (Source) ไปยังผู้รับ (Receiver) ที่ปลายทาง (Destination) อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 

SEO (Search Engine Optimization)

การจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้แสดงผลเป็นอันดับต้นๆ ของการค้นหาใน Search Engine ใน Keyword ที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 

TCP (Transmission Control Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่อาศัยการสร้างการเชื่อมต่อ ที่ส่งข้อมูลไปกลับระหว่างผู้ส่งและปลายทาง โดยมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องตามที่ต้นทางส่งออกมา ด้วยการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่ง ทั้งผู้ส่งและผู้รับ

URL (Universal Resource Locator)

ที่อยู่เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บหนึ่ง URL จะเป็นสิ่งที่นำไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ URL ประกอบด้วยชื่อโดเมนและองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการค้นหาหน้าเว็บหรือเนื้อหาที่เจาะจง

WWW (World Wide Web)

พื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต มักจะใช้สับสนกับอินเทอร์เน็ตจริงๆ แล้ว www เป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

WAN (Wide Area Network)

เป็นระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง ในระดับประเทศ หรือทั่วโลก เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่สามารถเข้าถึง และใช้บริการได้ในระดับโลก หรือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เครือข่ายมือถือ) เป็นต้น

ZIP

วิธีรวมไฟล์จำนวนมากๆ ไว้เป็นไฟล์เดียวและขนาดไฟล์เล็กลงกว่าเดิม ทำให้สามารถส่งไฟล์หลายๆ ไฟล์ไปในคราวเดียวกันได้และส่งไฟล์ได้เร็วขึ้นเพราะไฟล์มีขนาดเล็กลง

สรุปศัพท์คอมพิวเตอร์

สำหรับคนที่ได้อ่านบทความนี้ก็น่าจะรู้ความหมายคำศัพท์ต่างๆ และเข้าใจมากขึ้น เพราะคำศัพท์เหล่านี้เรามักจะเจออยู่เป็นประจำเวลาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต


ที่มา : searchnetworking.techtarget.com , techterms.com , en.wikipedia.org , en.wikipedia.org , www.computerhope.com , www.investopedia.com , www.whoismyisp.org , etc.usf.edu , www.techopedia.com , www.plugthingsin.com , engineering.thinknet.co.th , www.computerhope.com

0 %E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89+%28Computer+Terms+you+Should+Know%29
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
สมาชิก : Member    สมาชิก
หนี Coding มาเขียนบทความ
 
 
 

ทิปส์ไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น